“Samen roepen we seksisme een halt toe.”

“Het gaat om je eigen dochter, moeder, vriendin of vrouw. Stop seksisme, lach het niet weg.”
Alexander Pechtold, lijsttrekker en fractievoorzitter D66

Seksisme samen een halt toeroepen met een landelijke campagne

Bangalijsten, nasissen op straat of vrouwonterende opmerkingen. Het gebeurt te vaak. Het wordt bijna normaal gevonden. En niet zelden wordt het gebagatelliseerd, afgedaan als ‘kwajongensstreken’. Mijn dochter zit op de middelbare school. Ik moet er niet aan denken dat dit haar overkomt. Dat gevoel zullen alle vaders hebben.

Vrouwen kunnen zelf een grens trekken. Maar wij mannen kunnen vrouwen een enorme dienst kunnen bewijzen. Want om dit echt te veranderen, is het belangrijk dat mannen opstaan en zich laten horen. Vrouwen niet als lustobject neerzetten. Of het weglachen als anderen dit wel doen.

Seksisme voedt geweld tegen vrouwen. Het zet vrouwen te gemakkelijk neer als object in plaats van als gelijkwaardig medemens. Eén op de drie vrouwen wereldwijd krijgt in haar leven te maken met seksueel of fysiek geweld. In Nederland wordt 91% van het geweld tegen vrouwen gepleegd door mannen.

Samen roepen we seksisme een halt toe. Via een grote landelijke campagne. Spreek je vrienden aan. Durf je uit te spreken als ze te ver gaan. Verzet je tegen kuddegedrag. Spreek met respect over vrouwen. Het gaat om je eigen dochter, moeder, vriendin of vrouw.

Stop seksisme, lach het niet weg. Samen krijgen we ’t voor elkaar.