“De SP is voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht je achtergrond.”

Dat vrouwen en mannen gelijk behandeld moeten worden, is hierbij een vanzelfsprekendheid.

– Emile Roemer, lijsttrekker SP

De SP voert een niet aflatende strijd tegen ongelijkheid en achterstelling. Deze moet ook gevoerd worden voor de gelijke behandeling van vrouwen. Uiteraard moeten mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom moet onderwijs voor iedereen toegankelijk zijn, zodat studenten niet naast een diploma, ook met een flinke schuld hun studie afronden.

De ervaring leert dat vrouwen over het algemeen nog steeds meer zorgtaken op zich nemen. Een praktische manier om vrouwen meer kans te geven om zich verder te ontwikkelen, onder andere op de arbeidsmarkt, is het beter toegankelijk maken van de kinderopvang. Daarom stelt de SP voor om de kinderopvang vier dagdelen gratis beschikbaar te stellen. Zo kunnen vaders én moeders werken en zorgen combineren.