“We lopen in Nederland echt nog steeds heel erg achter.”

Maar ik vier elke kleine stap op de goede weg en strijd onvermoeibaar verder.

– Lodewijk Asscher, lijsttrekker PvdA

Ik wil de komende jaren het vaderschap nog veel verder uitbreiden. En andere maatregelen nemen die het makkelijker maken voor vrouwen om te werken en mannen om te zorgen.

Ik heb de rotsvaste overtuiging dat ieder mens, man of vrouw, de vrijheid verdient te woekeren met zijn of haar talenten in welke carrière dan ook, zonder een moment afstand te hoeven doen van zijn of haar ouderschap of familiegevoel.

Toen ik 4 jaar geleden minister werd heb ik me heilig voorgenomen er aan bij te dragen dat werk en zorg makkelijker gecombineerd kunnen worden. Want daar profiteren mannen, vrouwen en kinderen van. Ik heb betekenisvolle stappen kunnen zetten:

Meer vaderschapsverlof (van 2 naar 5 dagen verlof), meer ruimte voor ouders van meerlingen en te vroeg geboren kinderen. En ruimer zorgverlof, als je voor iemand wilt zorgen, ook als dat geen familielid is.

Is het voldoende? Nog lang niet. We lopen in Nederland echt nog steeds heel erg achter.  Maar ik vier elke kleine stap op de goede weg en strijd onvermoeibaar verder.

Ik probeer ook als persoon een voorbeeld te stellen. Door te praten over hoe mijn vrouw en ik de taken thuis verdelen hoop ik een voorbeeld te zijn. Dus praat ik veel en vaak over het feit dat ik onze kinderen elke dag naar school breng. Zoveel als maar mogelijk is thuis eet en ze naar bed breng. Vertel ik trots over de mooie carrière van mijn vrouw. Niet om op te scheppen, maar om het gesprek voor anderen thuis en op het werk te vergemakkelijken.

Als het nieuwe feminisme ook voor mannen is, kan ik mijn drie zonen geruststellen dat ook zij mee mogen doen. Want er zijn nog zovelen te bevrijden uit onderdrukking. Ook hier in ons eigen land valt er nog zoveel te winnen.

Ik wil daar graag aan bijdragen. Voor vrouwen. Voor mannen. En voor de toekomst van mijn kinderen. Zodat zij vrij kunnen zijn om keuzes te maken, net als hun toekomstige partners.

Daarom wil ik de komende jaren het vaderschap nog veel verder uitbreiden. En andere maatregelen nemen die het makkelijker maken voor vrouwen om te werken en mannen om te zorgen.

Ons verkiezingsprogramma/ onze beloftes:

  •      Wij willen het betaald ouderschapsverlof voor vaders en partners verruimen naar drie maanden. Zo kunnen vaders en partners ook zorg dragen voor de pasgeboren baby.
  •      Wij juichen het toe dat ouders (willen) werken. Dit ondersteunen wij door toeslagen en kortingen voor hen uit te breiden.
  •      Wij willen dat ieder kind een goede start krijgt in het leven en dat ouders hun kinderen met een gerust hart naar de kinderopvang kunnen brengen.
  •      Wij willen de naschoolse opvang op de school zelf fors uitbreiden. De leerlingen kunnen er terecht voor en na school tussen 7:30 tot 18:30 uur. Er is volop ruimte voor sport en cultuur, huiswerkbegeleiding en brede maatschappelijke ontwikkeling. Scholen kunnen zelfstandig het naschoolse aanbod aanbieden of hun gebouw ter beschikking stellen aan organisaties die dit verzorgen.
  •      Wij willen iedereen, binnen redelijke voorwaarden, het recht geven op een flexibeler werkrooster om de werkplanning goed te laten passen bij het gezinsleven. Een vierdaagse werkweek met werkdagen van 9 uur wordt als recht verankerd in de wet.