“Participatie van vrouwen op alle terreinen is heel belangrijk. Mannen zijn hierbij medestanders.”

-Mark Rutte, Premier en lijstrekker VVD

Originele quote, uit 2015*:

Mark Rutte

“Gender equality is not a ‘women’s issue’. Participation of women in all areas – in social, political as well as economic areas- is extremely important for welfare and wellbeing of societies as a whole. With full access of women to the labour force, the society at large can benefit from their creative potential, their skills, their entrepreneurship. Overnight the capacity of our societies increases tremendously! When women are excluded or hampered to participate, the capability to innovate, reform and adapt of societies is unnecessarily limited.

Men are and should be allies in this regard; in their capacity of managers, teachers, partners, fathers and brothers. I am ready to make my contribution and I count on all of you to join the HeForShe campaign.”

Vertaling:

“Gendergelijkheid is geen ‘vrouwenzaak’. Participatie van vrouwen op alle terreinen – op sociaal, politiek en ook economisch vlak – is heel belangrijk voor de welvaart en het welbevinden van samenlevingen als geheel. Met volledige toegang voor vrouwen tot de arbeidsmarkt kan de samenleving als geheel hun creativiteit, vaardigheden en ondernemingszin benutten. De mogelijkheden van onze samenlevingen zouden plotsklaps enorm toenemen! Als vrouwen uitgesloten worden, of gehinderd worden in hun participatie, worden de mogelijkheden van samenlevingen om te innoveren, hervormen en zich aan te passen onnodig belemmerd.

Mannen zijn hierbij medestanders, en moeten dat ook zijn; als managers, leraren, partners, vaders en broers. Ik wil een bijdrage leveren, en ik reken op iedereen om zich aan te sluiten bij de He for She campagne”

*  http://www.unwomen.org/